Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-04-2018

Odpis jednego procenta podatku dochodowego nic nas nie kosztuje, a możemy w ten sposób wesprzeć dobrą inicjatywę. Warto rozważyć przekazanie tej kwoty organizacji lub potrzebującym ze swojego regionu. Przestawiamy wykaz działających w mieście organizacji przygotowany przez Inkubator NGO.

Czy wiesz, że w Lubaniu i na terenie powiatu lubańskiego działają liczne organizacje pożytku publicznego (OPP)? Są to różnorodne stowarzyszenia, fundacje i kluby, które na co dzień społecznie wspierają mieszkańców naszego regionu. Zajmują się między innymi edukacją, wychowaniem, sportem, pomocą społeczną. Pracują z dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi czy też dorosłymi. Pomagają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Do końca kwietnia 2018 masz wyjątkową okazję wsparcia działalności lokalnych OPP, przekazując wybranej przez Ciebie organizacji 1% swojego podatku dochodowego za ubiegły rok. Co musisz zrobić? Wystarczy, że w Twoim rocznym rozliczeniu, składanym do Urzędu Skarbowego, wpiszesz nazwę i numer KRS wybranej OPP. Następnie Urząd Skarbowy przekaże bezpośrednio 1% Twojego podatku dochodowego za 2017 dla wskazanej przez Ciebie OPP. Twój 1% może przynieść wiele dobrego!

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z LUBANIA
UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2017

1. Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc” w Lubaniu
Numer KRS: 0000053684
Fundacja prowadzi działalność charytatywną i integracyjną na rzecz Bukowińczyków w Polsce, Polaków zamieszkałych na Bukowinie oraz kościoła katolickiego na Bukowinie, a także zajmuje się popularyzowaniem kultury, sztuki i tradycji poprzez utworzenie i funkcjonowanie amatorskiego zespołu artystycznego „Echo Bukowiny”.

2. Fundacja Kuby Kotlińskiego
Numer KRS:  0000464505
Celem Fundacji, założonej w 2013 r., jest pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Obecnie Fundacja obejmuje swoją opieką ponad dziesięć rodzin z Lubania i okolicy. Pomoc Fundacji stwarza chorym dzieciom szansę na lepszą rehabilitację i powrót do zdrowia. Sprawia, że uśmiech wraca na twarze dzieci i ich rodziców.

3. Klub Sportowy Łużyce Lubań
Numer KRS:  0000080952
Klub popularyzuje piłkę nożną, prowadząc zajęcia piłkarskie z drużyną seniorów i sześcioma grupami młodzieżowo-dziecięcymi (łącznie 270 zawodników). Zachęca do udziału we współzawodnictwie sportowym, uczestnicząc w rozgrywkach ligowych i zawodach organizowanych na terenie całego kraju oraz w Niemczech i Czechach. Zorientowany jest na profilaktykę zdrowotną w celu ukierunkowania młodzieży na aktywność sportową.

4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA, Punkt Konsultacyjny w Lubaniu
Numer KRS:  0000088951 z dopiskiem Lubań
Stowarzyszenie pomaga w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym w miejscach pracy. Pomaga poszkodowanym odnaleźć się w trudnych sytuacjach i znaleźć rozwiązania. Prowadzi nieodpłatną pomoc psychologiczno-prawną.

5. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko-Gminny w Lubaniu
Numer KRS:  0000041349 z dopiskiem Lubań
Celem PKPS jest pomoc rzeczowa osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Zarząd w Lubaniu świadczy usługi opiekuńcze na terenie powiatu lubańskiego.

6. Polski Związek Niewidomych, Okręg Dolnośląski, Koło Lubań
Numer KRS:  0000087580 z dopiskiem Oddział Lubań
Organizacja pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym z dysfunkcją wzroku w rehabilitacji i funkcjonowaniu w codziennym życiu poprzez nabywanie umiejętności na szkoleniach indywidualnych i grupowych oraz dokonywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
 
7. Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc
Numer KRS:  0000172258
Stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia związane z promowaniem historii Lubania, powiatu i Górnych Łużyc, gromadzeniem dokumentacji i ochroną zabytków materialnych tych ziem. Dba również o podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
8. Stowarzyszenie Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy
Numer KRS:  0000402750
Stowarzyszenie, utworzone w 2011 r., zajmują się badaniem i propagowaniem historii miejsko-wiejskiej Uniegoszczy, a zwłaszcza tutejszej katolickiej parafii. Organizacja wspiera także aktywnie parafię w systematycznej renowacji zabytkowego kościoła, a w przyszłości w prowadzeniu stanicy dla pielgrzymów przy szlaku św. Jakuba.
 
9. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
Numer KRS:  0000043188, z dopiskiem: LUBAŃ
Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie emerytów i rencistów policyjnych, oraz wdowy i wdowców po nich, w celu dbania o ich warunki socjalno-bytowe, stan zdrowia oraz promocję zdrowia.

10. Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej
Numer KRS:  0000231609
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na budowę, oddanie do użytku i wyposażenie nowego kościoła wraz z budynkami towarzyszącymi umiejscowionymi na terenie parafii.

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
Numer KRS:  0000332437
Stowarzyszenie wspomaga Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w rozwijaniu działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej. Dodatkowo wzmacnia szanse edukacyjne młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i zamieszkującej na terenach wiejskich oraz młodzieży niepełnosprawnej.

12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski Koło przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lubaniu
Numer KRS:  0000198933 z dopiskiem: Koło TPD przy WTZ w Lubaniu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy WTZ w Lubaniu rokrocznie organizuje kolonie i półkolonie dla dzieci oraz prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu lubańskiego. Wspiera także dzieci i ich rodziny będące w trudnych sytuacjach.

13. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec w Lubaniu
Numer KRS:  0000264246 z dopiskiem Hufiec Lubań
ZHP to organizacja o ponad 100-letniej tradycji. ZHP Hufiec Lubań uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym, wychowuje dobrych ludzi, zrzesza i obejmuje opieką ponad 300 dzieci i młodzieży.Opracowanie: Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu na post. danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.pozytek.gov.pl) oraz informacji od lokalnych organizacji pożytku publicznego.

Zachęcamy także do przekazywania 1% dla indywidualnych mieszkańców Lubania, na rzecz których prowadzone są akcje pomocowe przez różnorodne ogólnopolskie i regionalne OPP.

WIĘCEJ INFORMACJI:
LOKALNY INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W LUBANIU
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (parter, wejście od podwórza)
Tel. 696 256 420 (numer czynny: poniedziałek – piątek w godz. 16:00 – 19:00)
e-mail: inkubatorngo.luban@gmail.com

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...