Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-05-2023

 Aktualizacja 1.06.2023 r.

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Lubań

Urząd Miasta Lubań pozostaje otwarty i obsługuje interesantów i mieszkańców. Urząd będzie funkcjonował w trybie, który ma zagwarantować zachowanie zasad związanych z reżimem sanitarnym.

Tym mieszkańcom, którzy chcą uzyskać informacje z konkretnego wydziału merytorycznego w przypadku, gdy dana sprawa nie wymaga osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Lubań rekomenduje się kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez ePUAP. Numery telefonów do pracowników Urzędu podane są na stronie http://luban.pl/wydzialy-referaty.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów tylko i po uprzednim telefonicznym umówieniu przez Interesanta terminu spotkania z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu:

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 75 646 44 32

Ewidencja ludności i dowodów osobistych, tel. 75 646 44 41 

  • Biuro Obsługi Interesanta tel. 75 646 44 99;  e-mail: boi.um@miastoluban.pl;
  • Portal usług administracji publicznej ePUAP: http://epuap.gov.pl/,
  • Korespondencję należy kierować na adres: Urząd Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań,
  • Regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych na rzecz Gminy Miejskiej Lubań za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • Zgłoszenie na linię „Powiadom Burmistrza”  tel. 75 64 64 401.

 

Urząd czynny jest w dniach roboczych:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17:00
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00   

URZĄD MIASTA LUBAŃ
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań

 


Biuro Obsługi Interesanta

 

Agata Ostrowska - Inspektor
Ewa Szymańska - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 99
e-mail: boi.um@miastoluban.pl


LINIA „POWIADOM BURMISTRZA” 75  646 44 01

  

  Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
pokój nr 24, II piętro
tel. 75  646 44 00
fax. 75  646 44 05
e-mail: boi.um@miastoluban.pl

 


Burmistrz Miasta Lubań - Arkadiusz Słowiński

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań - Mateusz Zajdel

Sekretarz Miasta Lubań - Marzena Różańska

Skarbnik Miasta Lubań - Łukasz Maćkowiak

 

WYDZIAŁY, REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA
URZĘDU MIASTA LUBAŃ

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Anna Krawiec

pok. 10, tel. 75 646 44 80

Kadry
Irena Rogoza - Z-ca Naczelnika
pok. 8, tel. 75 646 44 78

Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
Monika Więckowska - Inspektor
pok. 24, tel. 75 646 44 00  fax. 75  646 44 05

Biuro Obsługi Interesanta
Agata Ostrowska - Inspektor
Ewa Szymańska - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 99

Archiwum Zakładowe
Anna Wisłocka - Komsa - Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

Staże, praktyki zawodowe, BHP, informacja publiczna

Kamila Dubis - Bagińska – Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06


BIURO RADY MIASTA

Izabela Janik
Główny Specjalista
pok. 18, tel. 75 646 44 09
 

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
59-800 Lubań ul. 7 Dywizji 14

 Główny Księgowy
Anna Kleszczyńska
pok. 14, tel. 75 646 44 14

 

Księgowość budżetowa, kontrola finansowa
Ewelina Karłowska - Inspektor
Aneta Mickiewicz - Inspektor
pok. 16, tel. 75 646 44 16
Urszula Anioł - Inspektor
pok. 20, tel. 75 646 44 61REFERAT do spraw PODATKÓW i OPŁAT

Kierownik Referatu
Małgorzata Nachrebecka
pok. 15, tel. 75 646 44 18

 

Podatek rolny i leśny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) - wymiar, wnioski o udzielenie ulgi w podatkach i opłatach, pomoc de minimis
Monika Bałdowska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

Podatek od nieruchomości  (osoby fizyczne) - wymiar, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny (osoby prawne)
Magdalena Kuczyńska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

Wnioski o udzielenie ulgi w podatkach i opłatach, pomoc de minimis
Małgorzata Nachrebecka - Kierownik Referatu
pok. 15 , tel. 75 646 44 18

Podatki i opłaty - księgowość, podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) - wymiar, księgowanie wpłat
Katarzyna Balicka - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Podatki i opłaty - księgowość, użytkowanie wieczyste, oplata za przekształcenie, księgowanie wpłat
Władze Szarłan - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Egzekucja administracyjna podatków i opłat sprawdzenie zaległości
Julita Nowak - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Zwrot opłaty skarbowej
Dorota Filipowicz - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82
Katarzyna Janiszek - Inspektor (zastępstwo: Joanna Kwiatkowska - Referent)
pok. 17, tel. 75 646 44 82

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

  Naczelnik Wydziału
Anna Gołos
pok. 3, tel. 75 646 44 19

 

Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
Anna Siwarska - Z-ca Naczelnika
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców, oddawanie nieruchomości w uzytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowaia wieczystego w prawo własności, wydawanie zgód na wykreślenie zapisów dotyczących udzielonej bonifikaty w księgach wieczystych
Elżbieta Browarczyk - Inspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów, sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Renata Stefankiewicz - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Gospodarowanie gruntami rolnymi i leśnymi, wydawanie decyzji o zwrot podatku akcyzowego, organizacja wyborów do Izb Rolniczych
Katarzyna Poszelężna - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Najem i dzierżawa nieruchomości gminnych na ogródki, garaże, pomieszczenia gospodarcze, wiaty, urządzenie placu budowy i inne
Katarzyna Poszelężna – Inspektor
pok. 5,  tel. 75 646 44 22
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2,  tel. 75 646 44 24

Nadzór nad targowiskiem miejskim, wydawanie zezwoleń na lokalizację kontenera i lokalizację reklam, sprawy z zakresu urządzeń melioracji wodnych, najem lokali użytkowych i umorzenia zaległości za lokale użytkowe
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział i zamiana mieszkań komunalnych, kwalifikacja mieszkań na lokale socjalne, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

REFERAT INFORMATYKI
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Kierownik Referatu
Ryszard Skowron
pok. 6, tel. 75 646 44 08

Obsługa informatyczna
Artur Nachrebecki - Inspektor
pok. 6, tel. 75 646 44 08

 

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Kierownik Referatu
Arkadiusz Zając
budynek ul.7 Dywizji 14
pokój 12, tel. 75 646 44 81

 

Zarządzanie kryzysowe, sprawy z zakresu obronności
Tomasz Hanka - Inspektor
budynek ul. Mickiewicza 6
pok. 11, tel. 75 646 44 40

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO

Mickiewicza 6, 59-800 Lubań (parter)

Naczelnik Wydziału/Kierownik USC
Aneta Płachcińska

pok. 1, tel. 75 646 44 31

 

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony)
Andrzej Choroszy - Z-ca naczelnika Wydziału i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
pok.1A tel./fax 75 646 44 32
Marlena Piaśnik - Inspektor
pok.1A, tel. 75 646 44 39

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Bernadeta Medyńska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 38, 75 646 44 41
Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt – Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 38, 75 646 44 41
Magdalena Krzętowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 20
Beata Serwin - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 20WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Poszelężna

pok. 6, tel. 75 646 44 28

 


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Barbara Kończyk – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Licencje na wykonywanie transportu drogowego, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ewidencja działalności gospodarczej
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Paula Pleśnierowicz – Z-ca Naczelnika
pok. 7 tel. 75 646 44 73

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ I PATOLOGII SPOŁECZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

 Monika Chojnowska - Specjalista
pok. 14, tel. 75 646 44 26

 

REFERAT  EDUKACJI

Kierownik
Anna Zawłocka
pok. 3, tel. 75 646 55 93

 

Nadzór nad szkołami, sprawozdawczość z zakresu szkolnictwa, analiza potrzeb finansowych placówek oświatowych
Marlena Kiełdanowicz – Inspektor
Monika Kicuła - Inspektor
pok. 5 tel./fax 75 646 44 33
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Postępowania z zakresu zamówień publicznych

 Dariusz Mulko - Specjalista
pok. 12a, tel/fax 75 646 44 11

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Tomasz Bernacki

pok. 10, tel. 75 646 44 35

 

Sprawy ochrony środowiska, wycinka drzew
Joanna Czyż - Inspektor
pok. 9  tel. 75 646 44 36

Sprawy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabytki
Aleksandra Zubkiewicz – Inspektor (zastępstwo: Aleksandra Popławska - Podinspektor)
pok. 9, tel. 75 646 44 36

Utrzymania zieleni miejskiej oraz porządku na miejskich drogach, placach i chodnikach, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
Regina Czerner - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 37


REFERAT DO SPRAW OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
przybudówka, I piętro

Kierownik Referatu
Renata Klecha - Waszczyk

tel. 75 645 66 05

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Monika Szymko - Podinspektor
Anna Wróbel - Inspektor
tel. 75 645 66 00

 

 WYDZIAŁ INWESTYCJI i MODERNIZACJI
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Aneta Pijanowska
pok. 4A, tel. 75 646 44 72

 

Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Alicja Kaczerewska - Podinspektor
pok. 4C, tel. 75 646 44 07

Drogi gminne, zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski -  Starszy Inspektor
pok. 4C, tel.  75 646 44 25

Inwestycje miejskie, komunikacja miejska
Natalia Kopka - Inspektor
pok. 4C, tel./fax  75 646 44 12

Oświetlenie uliczne miasta
Katarzyna Brzozowska - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

 

 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Mariusz Tomiczek - Główny Specjalista
pok. 12, tel. 75 646 44 44 fax. 75 646 44 12

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...