Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie Nr 51/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 3 kwietnia 2003 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów 1 Maja 2003 roku

 

 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr XXXVI/313/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 25 września 2001 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, trybu wydawania i cofania zezwoleń, warunków sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 155, poz. 2120)

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na spożywanie piwa na Festynie z okazji obchodów 1 maja 2003 w godzinach od 10:00 do 22:00 na Placu Okrzei.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-09-01 15:42:07 Ostatnia zmiana: 2006-09-04 10:01:09