Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań

Polityka Jakości w Urzędzie Miasta Lubań
Istotą działania Urzędu Miasta Lubań jest spełnianie oczekiwań naszych klientów poprzez wsparcie naszym doświadczeniem i kompetencją ich rozwoju oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem ich działalności.

 

Nadrzędnym celem Urzędu Miasta Lubań jest zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi klientów  wynikającej z wdrożonego i ulepszonego systemu jakości w organizacji.

 

Realizacja tych celów odbywa się w oparciu o:

1.       Umacnianie roli Urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną

2.       Załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach

3.       Doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych

4.       Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji i w kontaktach z otoczeniem

5.       Podnoszenie świadomości o służebnej roli organizacji oraz uzupełnienie i doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników

6.       Stałe uwzględnianie w pracy organizacji oczekiwań i wniosków klientów

7.       Prowadzenie stałego monitoringu procesów, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i stale doskonalenie poprzez realizację planów poprawy jakości

8.       Wykonywanie zadań przyjętych w strategiach dotyczących rozwoju miasta.

 

Doceniając wprowadzony System Jakości według normy 9001:2001 jako nowatorskich i twórczy system zarządzania deklarują osobiste zaangażowanie w celu zapewnienia środków i warunków do realizacji Polityki Jakości a każdy pracownik Urzędu jest zobowiązany do jej przestrzegania i realizacji.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-06-09 10:34:28 Ostatnia zmiana: 2006-06-27 10:12:37