Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

a) 

Zarządzenie Nr 66/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie:   nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.

 

            Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j.Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań, stanowiący załącznik m 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań, uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 lutego 1993 roku Uchwała Nr XLII/255/93 zmieniony uchwałami:

a)   Nr XLIX/274/93 z dnia 23 marca 1993 roku,

b)   Nr XIII83/95 z dnia 21 marca 1995 roku,

c)   Nr XXIV 1169196 z dnia 23 stycznia 1996 roku,

d)   Nr L VI/425/98 z dnia 26 maja 1998 roku,

e)   Nr XII/94/99 z dnia 28 września 1999 roku,

f)     Nr XXIX/246/200 1 z dnia 27 lutego 2001 roku,

g)   Nr XXXIII/285/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku,

h)   Nr XLIX/395/2002 z dnia 24 września 2002 roku.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 roku .

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-01-26 13:11:41 Ostatnia zmiana: 2007-01-26 13:12:49