Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084302
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » sierpień 2008 obrazek Wersja do druku

 

Zarządzenie  Nr  76 /2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 08 sierpnia 2008 roku

 

 

w sprawie: prawa pierwokupu

 

 

Na podstawie art.109 ust.1 , art.110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm.) , Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń. zm.), Burmistrz Miasta Lubań postanawia :

 

 

§ 1

 

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu własności nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Lubaniu, stanowiących działki:

- działka Nr 76/5 i 76/6 Obręb III, AM 3 o łącznej powierzchni 0,0134 ha, zbywanej przez Pana Mariana Kwolik i Pana Marka Czolij działających w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej  w Lubaniu, na rzecz Państwa  Krzysztofa i Jolanty Sienkiewicz.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 sierpnia 2008 roku.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-08-12 11:59:11, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-08-12 11:59:37, Ostatnia zmiana: 2008-08-12 12:00:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1896