Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968599
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » V kadencja » Rok 2008 » Sesja 29 kwietnia 2008 r.

Artykuły
  UCHWAŁA NR XXI / 107 / 2008 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu.
  UCHWAŁA Nr XXI / 108 /2008 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
  UCHWAŁA NR XXI / 109 /2008 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 rok.
  UCHWAŁA Nr XXI / 110 / 2008 RADY Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubań up