Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5884572
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » listopad ( nr 115 - 133 )

Artykuły
  ZARZĄDZENIE NR 115 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08.11.2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie OC Urzędu Mias
  Zarządzenie nr 116/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie: przyjęcia wzoru ankiety dotyczącej badania satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Miasta Lubań.
  ZARZĄDZENIE NR 117/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie: powołania Komisji do prowadzenia negocjacji w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nabywanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne
  Zarządzenie Nr 118/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywołaczej w czwartym przetargu, na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego
  Zarządzenie Nr 119/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta Lubań na 2008 rok
  Zarządzenie Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie powołania Rady Sportu.
  Zarzadzenie Nr 121/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, majacego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Kosciuszki 4, neruchomości gruntowej położonej w Lubaniu
  ZARZĄDZENIE Nr 122/07 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej.
  Zarządzenie Nr 123/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy Mickiewicza 1a w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 124/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie :ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a od Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr 125/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 listopada 207 roku w sprawie prawa pierwokupu
  Zarzadzenie Nr 126/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie pierwokupu
  ZARZĄDZENIE NR 127/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE NR 128/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  ZARZĄDZENIE NR 129/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2007 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 130 / 2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzędzie Miasta Lubań według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku
  Zarządzenie nr 131 / 2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok
  ZARZĄDZENIE NR 132/07 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 07 grudnia 2007 roku, na zbycie nieruchomości gruntowych pod lokalizację gar
  ZARZĄDZENIE NR 133/07 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej I przetargu ustnego ograniczonego w dniu 07 grudnia 2007 roku, na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych garażem i