Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056829
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Zgłaszanie niesprawności w oświetleniu drogowym na terenie miasta obrazek Wersja do druku

INFORMACJA

DOTYCZĄCA TRYBU ZGŁASZANIA

NIESPRAWNOŚCI W OŚWIETLENIU DROGOWYM

NA TERENIE MIASTA LUBAŃ

 

 

 

1.      Podstawowy tryb zgłaszania niesprawności:

 

      Konserwację miejskich obwodów oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań

      w roku  2007 -2008 prowadzi :

Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno-Usługowe s. c. „ALE”

Zaręba ul. Parkowa 1

 

  W przypadku wystąpienia niesprawności na obwodzie oświetleniowym dotyczącym:

 

·        Fakt nieświecenia pojedynczego punktu ( pojedynczej lampy ) na obwodzie (ulicy)

można zgłaszać każdorazowo bezpośrednio do konserwatora w godz. 7.00 – 20.00;

·        Fakt nieświecenia całego obwody można zgłosić bezpośrednio do konserwatora

w godz. 7.00 – 23.00;

·        w przypadku bezpośredniego zagrożenia w ruchu pojazdów lub bezpiecznego poruszania się ludzi – całodobowo

     

Uwaga ogólna:

 

Jeżeli to możliwe podczas zgłoszenia należy podać :

·        rodzaj niesprawności ( nieświecenie , uszkodzenie słupa, złamanie , urwanie linii )

·        opis niesprawności ( np. stałe nieświecenie lampy, zapalanie i wyłączanie się lampy )

·        lokalizację ( np. numer posesji , przy której nie świeci lampa, nazwę ulicy lub miejsca gdzie nastąpiło uszkodzenie),

·        przy uszkodzeniu słupa zagrażającego bezpieczeństwu ruchu – informację czy

    została poinformowana Policja     

     

             Telefony kontaktowe:

              0-75 722-18-35

              0- 600-410-045

              lub  email: alesc@wp.pl

 

 

2.      Inne sposoby zgłoszenia niesprawności :

 

Urząd Miasta Lubań :

 

      Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 :

      Osobiście

      Urząd Miasta Lubań –Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac

      Lompy 1 ( pokój nr 5-  I piętro),

 

       Telefonicznie:

        Wydział GKM – (0-75) 646-44- 25 lub 23

        Biuro Obsługi Interesanta (0-75) 646-44-99

        W pozostałe dni i godziny zgłoszenia przyjmowane są: Telefonicznie:

        Piotr Browarczyk  - telefon domowy 0-75 731-66-64

        Franciszek Miękoś -telefon domowy 0-75 722-30-21

        Godziny zgłoszeń poszczególnych rodzajów niesprawności należy przyjąć jak

        przy opisie obowiązującym podczas zgłaszania niesprawności konserwatorowi

        oświetlenia.

 

 

Straż Miejska :

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 21.00

Biuro – (0-75 )646-44-42 ( do godz.15.00)

Patrol SM – 0-604-758- 333

w soboty w godz. 8.00 do 15.00

Patrol SM – 0-604-758 -333

 

Policja :

 

w przypadku uszkodzenia słupa lub innego elementu oświetlenia powodującego bezpośrednie zagrożenie w ruchu pojazdów lub bezpiecznego poruszania się ludzi  - całodobowo  ( 997 lub (0-75)  722-90-00 ).

 

Uwaga ogólna :

W przypadku zauważenia celowego uszkadzania urządzeń oświetlenia drogowego fakt  ten można zgłaszać bezpośrednio do Policji lub Straży Miejskiej .

 

3.            Informacje ogólne:

 

 Zgodnie z przyjęta procedurą przystąpienie do usuwania niesprawności

 nastąpi:

·        usuwanie awarii niezwłocznie w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu  drogowego  

·        usuwanie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzeń i awarii związanych z   przewróceniem lub uszkodzeniem słupów,

·        w razie nieświecenia , co najwyżej 10 % źródeł światła w stosunku do ogólnej iczby punktów świetlnych na danym obwodzie Wykonawca w ciągu 24 godzin  od udokumentowanego zgłoszenia przystąpi  do usuwania przyczyny niesprawności,

·        w razie nieświecenia , całego obwodu lub więcej niż 10 % źródeł światła w stosunku do ogólnej liczby punktów świetlnych na danym obwodzie Wykonawca   w ciągu 12 godzin od udokumentowanego zgłoszenia przystąpi  do usuwania przyczyny niesprawności,

 

 

     


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-08 12:01:58, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-08 12:03:24, Ostatnia zmiana: 2007-03-08 12:03:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2717