Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968784
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » V kadencja » Rok 2007 » Sesja V z 23 stycznia 2007 (Uchwały od Nr 21 do Nr 29)

Artykuły
  Uchwała Nr V/21/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2007 roku
  UCHWAŁA NR V /22 /2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2007 roku.
  UCHWAŁA NR V/23/2007 RADY MIASTA LUBAŃ Z DNIA 23 STYCZNIA 2007 ROKU w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok
  UCHWAŁA NR V /24 /2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie : zmiany Statutu Miasta Lubań
  UCHWAŁA NR V/25/2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.
  UCHWAŁA NR V/26/2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.
  UCHWAŁA NR V/27 /2007 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/167/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu
  Uchwała Nr V/28/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Lubaniu na 2007 rok"
  Uchwała Nr V/29/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr V/67/2003 w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego