Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966110
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » styczeń ( nr 1 - 10 )

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 10 /2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31.01.2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.01.2007r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań.
  Zarządzenie Nr 9/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24 stycznia 2007 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  ZARZĄDZENIE NR 8/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności porz
  ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 13 lutego 2007 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej zespoł
  Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
  ZARZĄDZENIE NR 4 /2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne.
  ZARZĄDZENIE Nr 3 /2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12.01.2007r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań.
  Zarządzenie Nr 2 /2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2007r. w sprawie: przekazania Zakładom Budżetowym środków trwałych
  Zarządzenie Nr 1/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08 stycznia 2007 r. w sprawie prawa pierwokupu