Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966030
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów obrazek Wersja do druku

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Informacja do wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów

 

1.     Wniosek musi zawierać:

-         dane dotyczące gatunku drzewa/krzewów

-         obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm drzewa bądź powierzchnię na której rosną krzewy

-         przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo/krzewy

-         przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewów

-         wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy

-         kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości na której rosną drzewa/krzewy

 

2.     Wymagane dodatkowe dokumenty:

W przypadku, gdy osoba składająca wniosek nie jest właścicielem nieruchomości, na której rosną przedmiotowe drzewa /krzewy, to należy do wniosku dodatkowo dołączyć pisemną zgodę właściciela na wycinkę drzew/ krzewów.

 

3. Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/ zwolnione z opłaty.

 

4.     Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Lubań, Biuro Obsługi Interesanta, ul. 7-mej  Dywizji  14, tel. (075) 646 44 99, bądź drogą elektroniczną boi.um@luban.pl.

 

5. Zezwolenie nie jest wymagane względem drzew i krzewów:

  • w lasach
  • owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach objętych ochroną krajobrazową
  • sadzonych na plantacjach
  • których wiek nie przekracza 5 lat
  • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
  • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 metry od stopy wału
  • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych , usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
  • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 

6. Podstawy prawne:

6.1        Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. /Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm./

6.2        Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew z 13 października 2004 r. /Dz.U. Nr 228, poz. 2306/

6.3        Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007 z 12 października 2006 r. /MP Nr 73, poz. 733/

6.4        Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm./

 

Informację przygotowała
Joanna Czyż

Załączone dokumenty
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dr (32.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drrzew i krzewów (35.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-08 14:38:45, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-08 14:39:48, Ostatnia zmiana: 2007-02-05 14:48:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3468