Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056854
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2006 rok » grudzień ( nr 1 - 10)

Artykuły
  Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania zastępców Burmistrza Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 15 grudnia 2006 roku, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gmin
  Zarządzenia Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2006 z 24 lipca 2006 roku Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wniesienia aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
  Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań własności nieruchomości zabudowanej od "SPOŁEM" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 5 / 2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20.12.2006r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 5a /2006 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie prawa pierwokupu
  Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie : ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Podwale tzw. Dom Solny od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lubaniu.
  ZARZĄDZENIE NR 7/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27.12.2006 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie OC Urzędu
  Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 grudnia 2006 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzędzie Miasta Lubań według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku
  Zarządzenie nr 9 / 2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2006 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok
  ZARZĄDZENIE NR 10/2006 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.