Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968818
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Urząd Stanu Cywilnego » Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej obrazek Wersja do druku

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym (w formie wyznaniowej) muszą zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowania jednej ze stron o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Przed wydaniem zaświadczenia, osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi, obowiązane są przedstawić i złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego następujące dokumenty:

-         odpis skrócony aktu urodzenia

-         odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osoby rozwiedzionej)

-         odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdowca/wdowy)

-         pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

-         oświadczenia o wyborze nazwisk małżonków i dzieci

 

Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

 

Termin załatwienia sprawy niezwłocznie, w zależności od natężenia pracy w USC i terminu zawarcia małżeństwa przed duchownym (najczęściej na następny dzień po złożeniu dokumentów)

 

Opłaty skarbowe

-         sporządzenie aktu małżeństwa – 84zł

 

Zaświadczenie, o którym mowa wyżej duchowny przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa przed upływem 5 dni od daty zawarcia małżeństwa. Nie zachowanie tego terminu powoduje odmowę sporządzenia aktu małżeństwa przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na skutek, czego zawarte małżeństwo nie będzie wywoływało skutków cywilnych.

Informację przygotowała
Wiesława Pogorzelec


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-09 15:10:50, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-09 15:11:19, Ostatnia zmiana: 2007-02-07 10:14:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2677