Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961849
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Urząd Stanu Cywilnego » Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca obrazek Wersja do druku

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć związek małżeński jest obowiązany przedłożyć:

1.       odpis skrócony aktu urodzenia

2.       odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osoby rozwiedzionej)

3.       odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdowca/wdowy)

4.       złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

5.       zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą , które określa że zgodnie z prawem państwa, którego jest obywatelem nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa

 

Jeżeli władze państwa, którego jest obywatelem nie wydają zaświadczeń wymienionych w pkt 5 lub też otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwy­ciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od obowiązku przedłożenia takiego dokumentu.

Informację przygotowała
Beata Serwin


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-09 15:09:35, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-09 15:10:21, Ostatnia zmiana: 2007-02-07 10:13:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2539