Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964909
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Rozwoju Miasta » Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych obrazek Wersja do druku

Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn:

1)      likwidacji punktu sprzedaży,

2)      upływu terminu ważności zezwolenia,

3)      zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

4)      zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

5)      nie złożenia w terminie do 31 stycznia pismnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

6)      nie dokonania opłaty w wysokościach i terminach określonych ustawą .

Wniosek powinien określać wielkość zinwentaryzowanych zapasów.

     

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rozwoju Miasta, przybudówka – parter, tel. (0 75) 646 44 29

 

Termin załatwienia sprawy do 14 dni

 

Opłaty
-    nie podlega opłacie skarbowej
-         Przy odbiorze zezwolenia wniesienie opłaty na rachunek Urzędu Miasta Lubań w BGŻ S.A. Filia Lubań, ul. 7 Dywizji 14 Nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 w wysokości:

-         1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-         1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-         2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Uwaga!

Zezwolenie można otrzymać na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

1)  Art. 18 (4) Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Informację przygotowała

Anna Przytulska


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-09 14:51:53, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-09 14:52:34, Ostatnia zmiana: 2007-05-22 11:16:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2507