Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968806
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Rozwoju Miasta » Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej obrazek Wersja do druku

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Pisemne zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczące punktów:

1)      Oznaczenie przedsiębiorcy,nr PESEL, nr NIP, o ile taki posiada

2)      Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, które powinno być oznaczone na zewnątrz zgodnie z art. 11 ust. 1,

3)      Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

4)      Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rozwoju Miasta, przybudówka – I piętro, tel. (0 75) 646 44 27

 

Termin załatwienia sprawy do 14 dni

 

Opłaty

-         100 zł – opłata dokonana przelewem na konto Urzędu Miasta Lubań w BGŻ S.A. Filia Lubań, ul. 7 Dywizji 14, Nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230

-         Zwolniono z obowiązku wnoszenia opłaty stałej za pierwszy wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które w roku 2008 zarejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy. Zwolnienie nie dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą jako wspólnicy w spółkach cywilnych

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

1) Art. 7b ust. 2 i art. 7a ust. 3 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz art .16 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn.zm.)

2)   Uchwała Nr XIV/66/2007  Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 275, poz. 3350 z 2007 roku)

 

Do zgłoszenia można załączyć:

1.       Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Wniosek RG-1, załącznik do wniosku RG-1 – wniosek RD, oraz wniosek RG-2 dotyczący wykreślenia podmiotu z rejestru REGON, informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosku RG-1 i aktualnie obowiązująca wersja Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod hasłem REGON

2.       Zgłoszenie indentyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w Ustawie z dnia 13 października 1995 o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2004r.  Nr 269, poz. 2681 z późn. zm)

Informację przygotowała
Anna Przytulska

Załączone dokumenty
  Załącznik__Nr_15-_Zgłoszenie_do_ewidencji_działalności_gospodarczej (28.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Załącznik_Nr_15-_Zgłoszenie_do_ewidencji_działalności_gospodarczej (30.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-09 11:31:16, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-09 11:32:36, Ostatnia zmiana: 2008-03-17 10:38:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5027