Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5969047
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » marzec nr 37 - 50

Artykuły
  Zarządzenie Nr 37/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład Gminy Miejskiej Lubań
  Zarządzenie Nr 38/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
  Zarządzenie nr 39/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie : zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
  Zarządzenie Nr 40/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji na rozstrzygnięcie przetargu w trybie zamówień publicznych na kredyt długoterminowy do wysokości 2 104 333,00 zł w celu realizacji inwestycji określonych w załączniku Nr 12
  Zarządzenie Nr 41/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 42/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 3/94 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 marca 1994 w sprawie rejestracji Komitetu Społecznego
  Zarządzenie Nr 43/2004 Burmistrza Miasta Lubania w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 44/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości za-budowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne będących w użytkowaniu wieczystym lub
  Zarządzenie nr 45/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 marca 2003 roku w sprawie:odroczenia terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.
  Zarządzenie Nr 46/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Budżetowego "Sto-łówki Szkolne" nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Bankowej 8
  Zarządzenie Nr 47/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej.
  Zarządzenie Nr 48/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: regulaminu przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w miejskich jednostkach organizacyjnych
  Zarządzenie Nr 49/2004 Burmistrza Miasta Luban w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 50/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok