Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961868
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » czerwiec nr 74 - 98

Artykuły
  Zarządzenie Nr 74/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
  Zarządzenie Nr 75 /2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 76/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkownika wieczystego
  Zarządzenie Nr 77/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 78/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzi
  Zarządzenie Nr 79/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 81/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów Dni Lubania "Lawa 2004"
  Zarządzenie Nr 82/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Jeleniogórskiej
  Zarządzenie Nr 83/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu z okazji 50 rocznicy przyłączenia Księginek do Lubania
  Zarządzenie Nr 84/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
  Zarządzenie nr 85/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 86/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE NR 87//2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 88/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE NR 89/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE NR 90/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE NR 91/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 92/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Staszica 1A
  Zarządzenie Nr 94/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 95/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 93/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia, położonej w Lubaniu przy Placu Śląskim, stanowiącej w
  Zarządzenie Nr 96/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie : zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
  Zarządzenie Nr 97/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia, położonej w Lubaniu przy ul. Łąkowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
  Zarządzenie Nr 98/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia, położonej w Lubaniu przy ul. Robotniczej, stanowiącej