Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6055649
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Artykuły
  Zarządzenie Nr 47/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje oraz zasad ich wydawania
  Zarządzenie Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
  Zarządzenie nr 49/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4.04.2003 r. w sprawie: rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 50/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów 1 Maja 2003 roku
  Zarządzenie Nr 52/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany w normach przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 53/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 54/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów 1 maja 2003 roku
  Zarządzenie Nr 55/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie nr 56/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
  Zarządzenie Nr 57/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Zarządzenie Nr 58/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów 3 maja 2003 roku
  Zarządzenie Nr 59/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 60/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
  Zarządzenie nr 61/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: odpracowania i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 62/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 63/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu za lokal użytkowy.
  Zarządzenie Nr 64/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości od Syndyka Masy Upadłości "Lubańska Bawełna" Lubań Spółka Akcyjna
  Zarządzenie Nr 65/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkur-su na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lu-baniu
  Zarządzenie Nr 66/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.
  Zarządzenie Nr 66a/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie:ustalenia dnia wolnego