Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966115
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » październiknr 152a - 168

Artykuły
  Zarządzenie Nr 152A/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej boni-fikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 153/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 października 2003 roku w sprawie:obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Mikołaja -Graniczna -Piramowicza
  Zarządzenie Nr 154/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieogr
  Zarządzenie Nr 155/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 156/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 października 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkownika wieczystego.
  Zarządzenie Nr 157/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 131/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 w sprawie łączenia i podziału lokali komunalnych
  Zarządzenie nr 158/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 października 2003 roku W sprawie:zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003
  Zarządzenie Nr 159/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 160/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania rzeczoznawców do oszacowania zwierząt w przy-padku wybuchu choroby zakaźnej zwierząt
  Zarządzenie Nr 162/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 161/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 października 2003 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych .
  Zarządzenie Nr 163/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia dnia wolnego
  Zarządzenie Nr 164/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej
  Zarządzenie Nr 165/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 166/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 167/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2003 roku W sprawie:zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003
  Zarządzenie Nr 168/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2003 z dnia 3 czerwca 2003 w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. Przedziału Mieszkań