Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968750
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » Sesja XXI z 27 kwietnia

Artykuły
  Uchwała nr XXI/186/2004 z dn. 27.4.2004 W sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach miasta Lubań
  Uchwała nr XXI/185/2004 z dn. 27.4.2004 W sprawie zmian w statucie Muzeum Regionalnego w Lubaniu
  Uchwała nr XXI/184/2004 z dn. 27.4.2004 W sprawie zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu
  Uchwała nr XXI/183/2004 z dn. 27.4.2004 W sprawie zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
  Uchwała nr XXI/182/2004 z dn. 27.4.2004 W sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 marca 2003 w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ...
  Uchwała Nr XXI/181/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu