Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056940
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » Sesja XL z 29 listopada

Artykuły
  Uchwała Nr XL/289/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XI/116/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003-2007
  Uchwała Nr XL/290/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała Nr XL/291/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała Nr XL/292/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: podatku od posiadania psów
  Uchwała Nr XL/293/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubań
  Uchwała Nr XL/294/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2005 rok
  Uchwała Nr XL/295/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Lubań
  Uchwała Nr XL/296/2005 Rada Miasta Lubań w sprawie:zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XVIII/161/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa
  Uchwała Nr XL/297/2005 Rada Miasta Lubań w sprawie:zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Uchwała Nr XL/298/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Lubań
  Uchwała Nr XL/299/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: utworzenia i nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu
  Uchwała Nr XL/300/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/277/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2005 roku
  Uchwała Nr XL/301/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: sprawie zmiany Statutu miasta Lubań
  Uchwała Nr XL/302/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie: skargi pani Urszuli Dziadkiewicz na panią Beatę Jurak - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu