Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056850
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » Sesja XLI z 28 grudnia

Artykuły
  Uchwała Nr XLI/303/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2006 roku
  Uchwała Nr XLI/304/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2006 roku
  Uchwała Nr XLI/305/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwałą Nr XLI/306/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr XLI/307/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Uchwała Nr XLI/308/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Lubaniu na 2006 rok
  Uchwała Nr XLI/309/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
  Uchwała Nr XLI/310/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie:stawek dotacji przedmiotowych dla jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Lubań
  Uchwała Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań W sprawie:uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2006 rok