Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6062480
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 54/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 10 kwietnia 2003 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów 1 maja 2003 roku

 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr XXXVI/313/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 25 września 2001 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, trybu wydawania i cofania zezwoleń, warunków sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 155, poz. 2120)

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na spożywanie piwa na Festynie z okazji obchodów 1 maja 2003 w godzinach od 12:00 do 22:00 na Placu przy Ratuszu.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 kwietnia 2003 w sprawie wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów 1 maja 2003 roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-20 08:53:03, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-20 08:54:06, Ostatnia zmiana: 2006-09-20 08:54:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1021