Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5953989
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » luty nr 13 - 26 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 19/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 12 lutego 2003 roku

 

 

w sprawie : instrukcji obiegu dokumentów kontroli dokumentów księgowych

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.) art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76 poz 694) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się w życie instrukcję obiegu dokumentów i kontroli dokumentów księgowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta do przestrzegania niniejszej instrukcji.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Tracą moc Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań:

  1. Nr 21/1998 z dnia 26 listopada 1998 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów księgowych
  2. Nr 4/2002 z 04 marca 2002 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 21/1998 z dnia 26 listopada 1998 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów księgowych
  3. Nr 13/2002 z 10 lipca 2002 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów księgowych,
  4. Nr 15/2002 z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie ustalenia metod wyceny aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Lubań ,
  5. Nr 26/2002 z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 15/2002 z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie ustalenia metod wyceny aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Lubań
  6. Nr 27/2002 z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 21/1998 z dnia 26 listopada 1998 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów księgowych

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-09-04 10:06:57, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-09-04 10:09:06, Ostatnia zmiana: 2006-09-04 10:09:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1241