Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964150
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2002 » listopad obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 5/2002

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 listopada 2002 roku

 

 

W sprawie:

Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na polepszenie warunków już posiadanej działki

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz.543), Uchwały Nr LIII/388/98 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 24 lutego 1998 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gmin Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubania zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki, która nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość przy ulicy Tadeusza Kościuszki, Obręb V, AM 6, działka Nr 117/5 o powierzchni 461 m2

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubania na okres 21 dni.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-29 09:47:19, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-29 09:48:35, Ostatnia zmiana: 2006-08-29 09:48:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 968