Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5570817
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Zastępcy Burmistrza Miasta Lubań Wersja do druku
Wiesław Wydra

urodzony 8 sierpnia 1954 r.
wykształcenie wyższe - mgr inż. budownictwa wodno - melioracyjnego

Na stanowisku Zastępcy Burmistrza od 5 lipca 1994 r.


Zastępca Burmistrza - Wiesław Wydra prowadzeni sprawy Gminy Miejskiej Lubań w imieniu Burmistrza z zakresu:

 1. gospodarki komunalnej, a w szczególności:
  • utrzymania i remontów miejskich dróg, ulic, placów, parków, mostów i innych ciągów pieszych i jezdnych oraz organizacji ruchu drogowego,
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, energię elektryczną, cieplną oraz gaz, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,
  • prowadzenia i utrzymania cmentarzy komunalnych i wojennych,
  • prowadzenia spraw dotyczących kanalizacji deszczowej,
  • spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
  • oświetlenia drogowego,
  • nadzorowanie Administracji Budynków Komunalnych nr 2, 3 i 4 w zakresie inwestycji, remontów i spraw technicznych.
 2. ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony zwierząt,
 3. utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień,
 4. organizowania i projektowania przedsięwzięć w zakresie obsługi i prowadzenia miejskich procesów inwestycyjnych wraz z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł na ten cel,
 5. budownictwa mieszkaniowego,
 6. nadzorowania stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
  • powoływania komisji przetargowej,
  • zatwierdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • zatwierdzania wyników przetargów,
  • rozpatrywania środków odwoławczych.

Ponadto nadzoruje i koordynuje działalność następujących wydziałów i jednostek organizacyjnych:

 1. Wydział Techniczno - Inwestycyjny,
 2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 3. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-08-16 10:16:41, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-08-16 10:20:30, Ostatnia zmiana: 2006-08-28 11:24:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3096