Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5714410
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Oferty pracy obrazek Wersja do druku

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

Wymagania niezbędne:

1.       Wykształcenie wyższe

2.       Posiadanie, co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym, co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych

3.       Posiada uprawnienia instruktora lub menadżera sportu

Wymagania dodatkowe:

1.   Znajomość Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)

2.   Znajomość ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity z 2005 roku, Dz. U. Nr 108, poz. 909)

3.   Znajomość ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

4.       Umiejętność zarządzania zespołem ludzkim

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       Kierowanie pracą Ośrodka

2.       Realizacja zadań statutowych Ośrodka,

3.       Administrowanie przekazanymi obiektami

 

Wymagane dokumenty:

1.       Życiorys (CV)

2.       List motywacyjny

3.       Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

4.       Kwestionariusz osobowy

5.       Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

6.       Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

7.       Oświadczenie kandydata o niekaralności i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu” w terminie do dnia 15 sierpnia 2006 roku

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 roku, z późn. zm.)”.

 

Lubań, dnia 18 lipca 2006 roku


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-07-21 08:42:06, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-07-21 08:44:59, Ostatnia zmiana: 2008-08-22 14:25:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1227