Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6083222
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » luty nr 10 - 22 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 18/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 20 lutego 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany Zarządzenia Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków, wprowadza się następujące zmiany:

1.       W § 1:

a) ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - stanowiący załącznik nr23”;

b) dodaje się ust. 7 pkt 4, który otrzymuje brzmienie :

„4) wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - stanowiący załącznik nr 29”.

2.       Załączniki nr 23 i nr 29 otrzymują brzmienie jak Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem 20 lutego 2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

Załączone dokumenty
  zarzadzenie_18_2006_zalacznik1 (36.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  zarzadzenie_18_2006_zalacznik2 (33kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-26 09:44:43, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-26 10:01:28, Ostatnia zmiana: 2006-07-19 11:07:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1089