Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5714514
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Oferty pracy obrazek Wersja do druku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Lubaniu

 

Wymagania niezbędne:

1.       Wykształcenie wyższe,

2.       Posiadanie łącznie, co najmniej dwuletniego stażu pracy:

-         na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 roku, z późn. zm.) lub

-         w służbie cywilnej, lub

-         w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,

-         w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

3.       Przedłożenie pisemnej koncepcji funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu

Wymagania dodatkowe:

1.       Znajomość Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

2.       Umiejętność zarządzania zespołem ludzkim

3.       Komunikatywność

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       Kierowanie pracą Domu Dziennego Pobytu

2.       Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na funkcjonowanie placówki

3.       Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

 

Wymagane dokumenty:

1.       Pisemna koncepcja funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu,

2.       Życiorys (CV)

3.       List motywacyjny

4.       Dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

5.       Kwestionariusz osobowy

6.       Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

7.       Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

8.       Oświadczenie kandydata o niekaralności i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne

9.       Oświadczenie kandydata o tym, że nie został ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i że takie postępowanie nie toczy się wobec niego

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1, pokój nr 13 lub drogą pocztową z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu” w terminie do dnia 7 lipca 2006 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lipca 2006 roku o godz. 9:00. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Pl. Lompy 1, pok. Nr 13.

Obecność kandydatów obowiązkowa.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 roku, z późn. zm.)”.

 

Lubań, 14 czerwca 2006 roku


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-16 10:17:01, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-16 10:17:48, Ostatnia zmiana: 2008-08-22 14:25:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1526