Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964059
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » maj nr 44 -54 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 52/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 22 maja 2006 roku

 

 

W sprawie

ustalenia dnia wolnego

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lubania w związku z wizytą w Polsce Papieża Benedykta XVI zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Ustala się dzień 26 maja 2006 roku tj. piątek, dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań, który zostanie odpracowany przez pracowników wg harmonogramów ustalonych przez naczelników wydziałów.

2.       W dniu 26 maja 2006 roku Biuro Obsługi Interesanta będzie pełniło dyżur w godzinach od 7:30 do 12:30.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Prawnego Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie 22 maja 2006 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-14 11:56:14, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-14 11:56:55, Ostatnia zmiana: 2006-07-19 10:51:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1047