Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086475
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » marzec 2008 r. ( nr 23 - 30 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr  29 /2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  20.03.2008r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Lubań.

 

                Na podstawie  art.2379 Kodeksu Pracy

 

zarządzam, co następuje:

 

                                               § 1

 

Dla pracowników obsługi, którym wydawana jest odzież robocza ustala

się ekwiwalent w następującej wysokości:

-        Sprzątaczka                                   - 10,00zł miesięcznie

-        robotnik gospodarczy                      - 15,00zł miesięcznie

-        robotnik gospodarczy

    (roboty publiczne)                          - 15,00zł miesięcznie

-        kierowca doręczyciel                       - 15,00zł miesięcznie

       

                                                                       § 2

 

Ekwiwalent jest płatny w okresach półrocznych.

 

                                               § 3

 

Jeżeli pracownik niezależnie od przyczyny przepracował mniej niż

pół miesiąca ekwiwalent nie przysługuje.

 

                                               § 4

 

Tracą moc Zarządzenie Nr 5/97 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 28.04.1997r. oraz Zarządzenie Nr 8/98 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 01.04.1998r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Lubania.

 

                                               § 5

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

                                               § 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2008r.

                                                                       Burmistrz Miasta

                                                                       Konrad Rowiński

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-03-27 10:03:05, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-03-27 10:04:37, Ostatnia zmiana: 2008-03-27 10:04:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1243