Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054217
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Informacja o mieniu komunalnym obrazek Wersja do druku

                                                                           Lubań, dnia 13  lutego 2008 roku

 

Informacja o mieniu komunalnym – 2007 rok

 

Sprawy ogólne.

Miasto Lubań podzielone jest na pięć obrębów ewidencyjnych. Dla poszczególnych obrębów  założona jest ewidencja gruntów, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

 

Inwentaryzacja nieruchomości komunalnych.

Mienie komunalne stanowią grunty nie zabudowane i będące pod zabudową w/g stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku o ogólnej powierzchni 419,0 ha, w tym 334 ha jest w zasobie gruntów komunalnych

 

Na mienie komunalne nabyto w 2007 roku na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno – prawnych nieruchomości:

  1. Z mocy prawa na cele publiczne od Skarbu Państwa w związku z planowaną budową obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu grunty nie zabudowane oznaczone geodezyjnie jako:

- działka Nr 2/2, Obręb II, AM 5 o pow. 8.362 m2

- działka Nr 3/1, Obręb II, AM 5 o pow. 252 m2

- działka Nr 4/4, Obręb II, AM 9 o pow. 17 m2

- działka Nr 4/5, Obręb II, AM 9 o pow. 106 m2

- działka Nr 12/2, Obręb II, AM 4 o pow. 367 m2

- działka Nr 16/1, Obręb II, AM 4 o pow. 52 m2

- działka Nr 16/2, Obręb II, AM 4 o pow. 941 m2

- działka Nr 5/1, Obręb II, AM 4 o pow. 121 m2

- działka Nr 2/2, Obręb II, AM 10 o pow. 154 m2

- działka Nr 12/1, Obręb I, AM 12 o pow. 155 m2

- działka Nr 22/2, Obręb I, AM 11 o pow. 146 m2

- działka Nr 7/1, Obręb I, AM 12 o pow. 62 m2

- działka Nr 5/1, Obręb I, AM 13 o pow. 124 m2

  1. Z mocy prawa na cele publiczne od Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z planowaną budową obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu grunty nie zabudowane oznaczone geodezyjnie jako:

- działka Nr 4/6, Obręb II, AM 10 o pow. 596 m2

- działka Nr 4/11, Obręb II, AM 10 o pow. 1.378 m2

- działka Nr 5/4, Obręb II, AM 9 o pow. 1.330 m2

- działka Nr 5/6, Obręb II, AM 9 o pow. 82 m2

- działka Nr 6/7, Obręb II, AM 9 o pow. 1.858 m2

- działka Nr 2/5, Obręb II, AM 9 o pow. 3.253 m2

- działka Nr 15/1, Obręb II, AM 4 o pow. 869 m2

  1. Z mocy prawa na cele publiczne od Spółdzielni Mieszkaniowej, Polskiego Związku działkowców oraz osób fizycznych w związku z planowaną budową obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu grunty nie zabudowane oznaczone geodezyjnie jako:

- działka Nr 10/248, Obręb II, AM 6 o pow. 8.103 m2

- działka Nr 1/92, Obręb II, AM 15 o pow. 200 m2

- działka Nr 1/100, Obręb II, AM 15 o pow. 388 m2

- działka Nr 6/1, Obręb I, AM  13 o pow. 238 m2

- działka Nr 14/3, Obręb II, AM 4 o pow. 125 m2

- działka Nr 13/1, Obręb II, AM  4 o pow. 208 m2

- działka Nr 10/2, Obręb I, AM  12 o pow. 2.853 m2

- działka Nr 3/2, Obręb II, AM  10 o pow. 1.053 m2

- działka Nr 12/2, Obręb II, AM  13 o pow. 2.004 m2

  1. Z mocy prawa na cele publiczne od osób fizycznych w związku z poszerzeniem dróg w rejonie osiedla Harcerska Góra, ulicy Klasztornej oraz Osiedla Fabrycznego grunty nie zabudowane oznaczone geodezyjnie jako:

- działka Nr 37/1, Obręb IV, AM 7 o pow. 11 m2

- działka Nr 52/3, Obręb IV, AM 7 o pow. 146 m2

- działka Nr 46/15, Obręb II, AM 17 o pow. 12 m2

- działka Nr 64/5, Obręb I, AM 14 o pow. 8 m2

  1. W zamian za zaległości podatkowe udział w wysokości 60% w prawie własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. Z o.o., położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 65/26, Obręb II, AM 14 o pow. 2.307 m2.

 

 

W 2007 roku rozdysponowano nieruchomości poprzez:

 

1.      Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem,  położonej w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 2, oznaczonej jako działka Nr 54/7, Obręb III, AM 6 o pow. 371 m2.

2.      Sprzedaż 2 działek pod budowę garaży:

- działka Nr 25/8, Obręb V, AM 4 o pow. 26 m2 przy ul. Polnej

- działka Nr 11/35, Obręb I, AM 10 o pow. 24 m2 przy ul. Fabrycznej Osiedle

3.      Sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu (była strzelnica), oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9, Obręb I, AM 3 o pow. 5.310 m2.

4.      Sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Głównej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16/3, Obręb IV, AM 5 o pow. 4.075 m2.

5.      Uwłaszczenie z  mocy prawa, tj. oddanie dla PKP SA w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Dworcowej 10,10a,10b oraz prawa własności budynków położonych na tej nieruchomości.

6.      Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Mikołaja oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 75/11, Obręb III, AM 3 o pow. 105 m2.

7.      Sprzedaż działki nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 15/5, Obręb II, AM 19 o pow. 382 m2.

8.      Sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem PKP, położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej 11, oznaczonej jako działka Nr 6, Obręb IV, AM 12 o pow. 3.912 m2.

9.      Sprzedaż gruntu rolnego stanowiącego nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 47, Obręb IV , AM 3 o pow. 0,1303 ha położoną w Lubaniu przy ul. Głównej.

10.  Sprzedaż działek nie zabudowanych położonych w Lubaniu na Osiedlu Fabrycznym z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (Obręb I, AM 10 działki Nr 5/3, 5/4, 4/10, 4/2, 4/3, 4/4, 14, 15, 4/19, 4/20 , 4/21 o łącznej pow. 5.696 m2 ).

  1. Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż w formie bezprzetargowej 7  działek na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości  o łącznej pow. 1.267 m2:

·        działka Nr 35/2  Obr. III, AM  7  o pow. położona  w Lubaniu przy ul. Ludowej 2.

·        działka Nr  71/7 Obr. III, AM 4 o pow. położona  w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego

·        działki Nr 71/1, 71/2, 71/5, Obręb III, AM 4 o łącznej pow. 272 m2, położone w Lubaniu przy Placu 3-go Maja 5

·        działka Nr 67, Obręb I, AM 8 o pow. 213 m2 położona w Lubaniu przy ul. Miłej

·        działka Nr 8/11, Obręb III, AM 6 o pow. 3 m2 położona w Lubaniu przy ul. Grunwaldzkiej

  1. Sprzedaż  156 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na rzecz najemców.
  2. Sprzedaż 2 lokali wykorzystywanych na cele inne mieszkalne położonych w budynku przy ul. Robotniczej 11 w Lubaniu.

 

Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa

Zagospodarowanie mienia komunalnego obrazuje tabela

 

Lp.

Przedmiot sprzedaży lub oddania  w użytkowanie wieczyste w szt.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1

lokale  mieszkalne

83

36

76

97

44

65

156

2

lokale użytkowe

-

2

5

3

1

4

2

3

budynek mieszkalno– użytkowy

-

-

-

-

-

-

-

4

budynki użytkowe

1

3

1

1

-

1

1

5

budynki mieszkalne

2

-

-

1

2

-

1

6

dosprzedaż pomieszczeń

2

1

-

-

-

-

-

działki budowlane

7

mieszkalne jednorodzinne

-

-

3

-

1

-

11

8

mieszkalne wielorodzinne

-

-

-

-

-

-

-

9

mieszkalno – usługowe

1

3

1

6

1

-

1

10

mieszkalno usługowo handlowe

4

-

-

-

-

-

1

11

handlowo – usługowe

5

6

-

-

-

-

-

12

usługowe

-

-

-

-

1

2

-

13

usługowo – rekreacyjne

-

-

-

-

-

-

1

14

zabudowa przemysłowa usługowa, składowa

-

-

-

-

-

-

-

15

poprawa warunków już posiadanych działek

11

39

8

2

9

8

7

16

uwłaszczanie działek zabud. garażami ze środków własnych

3

1

-

-

-

-

-

17

sprzedaż działek zabud. garażami bez przetargu

-

10

4

3

1

-

-

18

sprzedaż działek zabud, garażami w przetargu

-

-

-

-

-

-

-

19

działki pod budowę garaży w przetargu

11

1

12

1

-

-

2

20

działki pod eksploatację kopalin

-

-

-

-

1

 

-

21

działki inne(rolne)

-

-

-

-

-

2

2

 

 

 

 

Ponadto :

1.      Zawarto umowę  dzierżawy nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Esperantystów z przeznaczeniem na usługi komercyjne, oznaczoną jako działka Nr 40/2, Obręb II, AM 17 o pow. 2.976 m2.

  1. Kontynuowano dzierżawę 23 działek położonych w różnych częściach miasta z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności handlowej, handlowo – usługowej i garaży z lokalizacją czasową.
  2. Kontynuowano dzierżawę dla 25 dzierżawców gruntów o powierzchni ok. 46 ha, które są uprawiane   rolniczo oraz  gruntów użytkowanych jako ogrody przydomowe.

4.      Zawarto dwie umowy dzierżawy na nieruchomość nie zabudowaną położoną w Lubaniu przy ul. Staszica z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej,   ( nauka jazdy) oznaczoną jako działka Nr 56, Obręb III, AM 2 o pow. 120 m2.

5.      Wydano 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych położonych w Lubaniu.

6.      Sprzedano w formie bezprzetargowej działkę Nr  11 Obr. III, AM 4 położoną  w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

7.      Oddano w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu:

- działkę Nr 110, Obręb V, AM 5 przy ul. Dąbrowskiego (korty tenisowe).

- działkę Nr 2/2, Obręb V, AM 8 przy Al. Kombatantów (basen)

- działkę Nr 20 , Obręb I, AM 15 przy ul. Działkowej (kartingi)

- działkę Nr 34, Obręb III, AM 8 przy ul. Ludowej (stadion)

8.      Oddano w użyczenie na rzecz MDK w Lubaniu 

- część działki Nr 1, Obręb I, AM 16 o pow. 2.000 m2 .

 

 

 

Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień 31 grudnia 2007 roku

 

grupa

podgrupa

Rodzaj

Powierzchnia w ha

Wartość               w zł

0 Grunty

419

45.150.000,-zł

 

01 Użytki rolne

102

5.625.000,-zł

 

 

010 Grunty orne

76

4.560.000,-zł

 

 

011 Sady

3

30.000,-zł

 

 

012 Łąki trwałe

14

630.000,-zł

 

 

013 Pastwiska trwałe

9

405.000,-zł

 

02 Grunty leśne

6

120.000,-zł

 

 

020 Lasy

6

120.000,-zł

 

 

021 Grunty zadrzewione i zakrzewione

0

0

 

03 Grunty zabudowane i zurbanizowane

236

37.660.000,-zł

 

 

030 Tereny mieszkalnictwa

71

14.200.000,-zł

 

 

031 Tereny przemysłowe

4

1.000.000,-zł

 

 

032 Tereny zabudowane

22

4.400.000,-zł

 

 

033 Zurbanizowane tereny nie zabudowane

27

5.400.000,-zł

 

 

034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

57

11.400.000,-zł

 

 

035 Użytki kopalne

2

200.000,-zł

 

 

036 Tereny komunikacyjne

53

1.060.000,-zł

 

04 Użytki ekologiczne

0

0

 

 

040 Użytki ekologiczne

0

0

 

05 Tereny różne

61

1.525.000,-zł

 

 

050 Tereny różne

61

1.525.000,-zł

 

06 Nieużytki

6

60.000,-zł

 

 

060 Nieużytki

6

60.000,-zł

 

07 Wody

8

160.000,-zł

 

 

070 Wody

8

160.000,-zł

 

 

 

Lubań, dnia 13 lutego 2008 roku

 

                                                                                  Naczelnik Wydziału GGNiR

                                                                                  Leszek Mańkowski

 


Informację wytworzył: Anna Siwarska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Siwarska, Data wprowadzenia: 2008-02-13 14:19:11, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-02-13 14:22:16, Ostatnia zmiana: 2008-02-13 14:22:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3045