Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078596
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Informacje i obwieszczenia » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Lubań, 5 grudzień 2007 r.

 

 

Nr OŚGP.7624-09/07

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) zgodnie z art. 91 § 3 KPA w związku z wnioskiem z 20 września 2007 r.  firmy  CITEC-TECHUNION Sp. z o.o.,  ul. Dulęby 5,  40-833   Katowice,  działającej  w  imieniu   Zakładu  Gospodarki  i  Usług  Komunalnych  Sp. z o.o. w Lubaniu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podaje się do publicznej wiadomości informację,

 

iż 20 grudnia 2007 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7-mej Dywizji 14 w Lubaniu, pok. nr 11 odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na

 

budowie instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelniania kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, na terenie działek nr 21/3 AM 13 i nr 1/7 AM 21 Obr. V w Lubaniu przy ul. Bazaltowej.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane przedmiotową inwestycją osoby do wzięcia czynnego udziały w wyżej wspomnianej rozprawie.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-12-12 14:23:30, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-12-12 14:26:09, Ostatnia zmiana: 2007-12-12 14:26:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1096