Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954077
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » listopad ( nr 115 - 133 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 123/2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 20 listopada  2007r.

 

 

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz  Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy Mickiewicza 1a w Lubaniu

 

 

 

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami),  oraz  Uchwały nr  XIV/68/2007 z dnia 30 października 2007 roku Rady Miasta Lubań w sprawie : zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 roku zarządzam , co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Przekazuje się na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. przy ul. Mickiewicza 1A w Lubaniu wkłady pieniężne  w wysokości 100.000 zł (słownie : sto tysięcy złotych ) jako zwiększenie kapitału zakładowego.

2.      Gmina Miejska Lubań obejmuje wszystkie nowoutworzone udziały pokryte wniesionym wkładem pieniężnym .

 

§ 2   

                                                   

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Wiesławowi Wydrze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta Lubań

 

                                                                                                              Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-11-30 09:51:16, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-11-30 09:52:27, Ostatnia zmiana: 2007-11-30 09:52:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 888