Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6079583
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Wybory Parlamentarne » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR  110/2007

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 18 października  2007 r.

 

 

w sprawie: zmiany składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia  wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 październik 2007 r.

 

 

 

Na podstawie art. 50  ust. 2 i 3 ustawy z dnia  12 kwietnia 2001 r. – ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami) w związku z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu z dnia 8 sierpnia 2001 r. (Dz.U. nr 84, poz. 921 z późn. zmianami)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Odwołuję ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych nr 6 i nr 12 niżej wymienionych członków, którzy bez usprawiedliwienia nie uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Komisji:

- OKW nr 6    -  Izabela Buczyńska,

- OKW nr 15  -  Janusz Reczuch.

 

§ 2

 

Powołuję do składu Obwodowych Komisji Wyborczych, na wniosek odpowiednich Komitetów Wyborczych, w miejsce odwołanych członów niżej wymienione osoby:

- OKW nr 6   -  Andrzej Kłobut              - KW Platforma Obywatelska RP,

- OKW nr 15 -  Jerzy Kocniowski          - KW Samoobrona RP.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2007 r.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-10-19 14:26:23, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-10-19 14:27:22, Ostatnia zmiana: 2007-10-19 14:27:22, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1506