Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086631
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » sierpień ( nr 84 - 90 ) obrazek Wersja do druku

                                  Zarządzenie  Nr   86/2007

   BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

      z dnia 07 sierpnia  2007r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art.35, art.37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn.zm.) ,Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań  (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości gruntowe, będące własnością Gminy Miejskiej Lubań, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia , pod zabudowę mieszkaniową:

-         działka nr 5/3, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 450 m2.

-         działka nr 5/4, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 446 m2.

-         działka nr 4/10, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 4/2, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 4/3, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 4/4, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 14, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 15, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 4/19, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 4/20, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 4/21, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 5/17, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 5/18, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 17, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 600 m2.

-         działka nr 5/16, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 896 m2.

-         działka nr 5/14, Obręb I, AM 10, o  powierzchni 895 m2.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 sierpnia  2007 roku.

 

                                                                               Burmistrz Miasta Lubań

                                                                                    Konrad Rowiński

Załączone dokumenty
  Załączni Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2007 (40.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Granisz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Granisz, Data wprowadzenia: 2007-08-07 14:49:21, Zatwierdził do publikacji: Leszek Mańkowski, Data publikacji 2007-08-07 15:13:36, Ostatnia zmiana: 2007-08-07 15:13:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 973