Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5953949
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » maj ( nr 47 - 58 ) obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 54/2007 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie: przyznania odszkodowania pieniężnego za przejętą na własność Gminy Miejskiej nieruchomość przeznaczoną pod drogę.

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 54/2007

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia  16 maja  2007 roku

 

 

w sprawie:  przyznania odszkodowania pieniężnego za przejętą na własność Gminy Miejskiej nieruchomość przeznaczoną pod drogę.

 

Na podstawie art.30, ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 98, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

 

§  1

 

Przyznać odszkodowanie pieniężne w kwocie: 22.045,-zł  (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści pięć złotych) na rzecz dotychczasowego właściciela Pani Anny Grodzkiej, za przejętą na własność Gminy Miejskiej Lubań, nieruchomość przeznaczoną pod drogę publiczną-gminną, położoną w Lubaniu działka Nr 11/4, o powierzchni 1.586 m2, Obręb IV,  AM 6, zapisanej w księdze wieczystej, KW – Nr 18710.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Miasta Lubań i Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

                                                                       § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  16 maja 2007 roku.

 

 

                                                                                              Henryk Rogacki

                                                                                  Zastępca Burmistrza Miasta Lubań


Informację wytworzył: Aniela Prorok, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Aniela Prorok, Data wprowadzenia: 2007-05-18 12:24:51, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-05-18 13:34:53, Ostatnia zmiana: 2007-05-18 13:34:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 921