Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964097
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » maj ( nr 47 - 58 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie  Nr 48/2007

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 10 maja 2007r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań ,przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art.35, art.37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn.zm.) ,Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań  (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia  :

-          ul. Mikołaja   - działka nr 75/11, Obręb III, AM 3, o  powierzchni 105 m2.

-          ul. Graniczna - działka nr 75/9, Obręb III, AM 3, o  powierzchni 94 m2.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2007 roku.

 

 

                                                                                                                   Burmistrz Miasta

                                                                                                                  Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48_2007 (40.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-05-11 11:13:43, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-05-11 11:16:16, Ostatnia zmiana: 2007-05-11 11:16:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 927