Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054346
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Stowarzyszenia i Związki obrazek Wersja do druku

Związek Miast Polskich jest organizacją o bogatych tradycjach międzywojennych. W latach 1917-1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Związek prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami miejskimi. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.
Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. Zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny.
W kwietniu 2006 do ZMP należały 306 miast. Mieszka w nich ponad 76% miejskiej ludności kraju.

Organem stanowiącym Związku jest jego Zgromadzenie Ogólne.

Zgromadzenie Ogólne:

 • składa się z delegatów wybieranych przez Rady Miejskie miast członkowskich,
 • odbywa się raz w roku,
 • wybiera Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 • podejmuje uchwały i wnioski,
 • ustala budżet Związku.

Organem wykonawczym jest Zarząd, któremu przewodniczy Prezes Związku.

Zarząd:

 • liczy 21 członków,
 • opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń,
 • spotyka się raz w miesiącu,
 • reprezentuje Związek na zewnątrz,
 • wykonuje budżet,
 • organizuje przedsięwzięcia Związku.

Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna:

 • składa się z pięciu osób,
 • uczestniczy w pracach Zarządu,
 • bada wykonanie przez Zarząd budżetu,
 • kontroluje realizację uchwał i wniosków Zgromadzenia Ogólnego.

Organy Związku obsługuje Biuro, którego dyrektora powołuje Zarząd.

DZIAŁALNOŚĆ

 

Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stanowiska i projekty zmian ustaw niekorzystnych dla samorządów, przygotowane przez Zarząd czy komisje problemowe Związku, a także wypracowane w czasie konferencji, spotkań i zjazdów są przedstawiane

·        Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołom roboczym,

·        komisjom Sejmu i Senatu,

·        odpowiednim ministerstwom.

Związek wspiera działania miast i gmin, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o nie podpisywanie ustawy albo podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawach istotnych dla gmin.
W celu uzyskania odpowiednich regulacji prawnych przedstawiciele Związku współpracują nie tylko z komisjami Sejmu i Senatu, czy poszczególnymi ministerstwami, ale uczestniczą również w pracach między innymi:

 • Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych,
 • Narodowej Rady Integracji Europejskiej,
 • Naczelnej Rady Zatrudnienia,
 • Państwowej Rady Nieruchomości,
 • Okrągłego Stołu ds. Zdrowia,
 • Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju,
 • Komisji Heraldycznej przy MSWiA,
 • Rady Fundacji Godła Promocyjnego Konkursu "Teraz Polska",
 • Rady Fundacji Agencji Rozwoju Komunalnego

Związek jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), skupiającej 45 organizacji gmin, powiatów i regionów z 31 krajów Europy. Ma także swoich przedstawicieli w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), który jest samorządową instytucją konsultacyjną przy Radzie Europy oraz we Wspólnej Komisji Konsultacyjnej Komitetu Regionów U E i Samorządów RR W pierwszym okresie działalności ZMP nawiązał współpracę z amerykańską Narodową Ligą Miast (NLC), której doświadczenia pomogły przy organizacji Związku. Ważnym kierunkiem działań ZMP na arenie międzynarodowej jest umacnianie współpracy miast bliźniaczych za pośrednictwem programu Komisji Europejskiej - Town Twinning. Związek utrzymuje stałe kontakty z podobnymi organizacjami samorządowymi w Europie oraz USA.
Partnerzy, z którymi Związek ma podpisaną umowę o współpracy to:

 • Niemiecka Sekcja CEMR,
 • Estoński Związek Miast,
 • Ukraiński Związek Miast.

TARGI KRAJOWE I ZAGRANICZNE

 • INYESTCITY Targi Inwestycyjne Miast Polskich - organizowane przez Związek w Poznaniu od 1992 r.,
 • wspólne stoiska i wyjazdy grupowe na targi specjalistyczne (ochrona środowiska, inwestycje, nieruchomości, turystyka),
 • giełdy ofert inwestycyjnych.

KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY

Na szczególną uwagę zasługuje Ogólnopolska Konferencja Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, organizowana od 1992 r., a od 1999 r. także Marszałków i Starostów. Konferencja jest największym w Polsce forum przedstawicieli samorządu terytorialnego.
Z udziałem ekspertów z miast członkowskich oraz współpracujących instytucji krajowych i za-granicznych Związek organizuje także:

·        tematyczne seminaria i warsztaty (ochrona środowiska, ochrona zdrowia, komunikacja miejska, integracja europejska, inne),

·        spotkania biur promocji

Działalność informacyjna

wkładka informacyjna w miesięcznikach: "Przegląd Samorządowy", "Przegląd Komunalny", "Wokół Energetyki"

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-27 09:03:43, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-27 09:04:39, Ostatnia zmiana: 2007-03-27 09:04:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2782