Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054365
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Stowarzyszenia i Związki obrazek Wersja do druku


Program Zdrowe Miasta został wprowadzony w 1988 przez Światową Organizację
Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla
wszystkich " poprzez poprawę warunków zdrowotnych w miastach, tzn. stanu
środowiska i zdrowia mieszkańców. Do Polski Program Zdrowych Miast trafił na początku lat 90-tych. W 1991 roku powstała Polska Sieć Zdrowych Miast. Dwa lata później Sieć przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które zostało zarejestrowane w czerwcu 1993r. w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi. Organizacja skupia miasta i gminy, których Rady Miejskie i Gminne akceptując Statut podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz wzięły na siebie odpowiedzialność za realizację na poziomie lokalnym powyższej strategii, adaptując ją do swoich warunków.
Aktualnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 7 mln. Miasto Lubań należy do Stowarzyszenia od początków jego istnienia. Corocznie, w kolejnych miastach członkowskich Stowarzyszenia organizowane są konferencje Zdrowych Miast Polskich, podczas których poruszane są problemy zawarte w Programie Zdrowe Miasta. Stowarzyszenie organizuje regularne szkolenia dla koordynatorów lokalnych, oparte na kursach przeprowadzonych przez WHO na temat wdrażania i funkcjonowania projektu. Organizuje spotkania problemowe dające możliwość wymiany doświadczeń w realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Odbyły się  też szkolenia nt. pozyskiwania środków finansowych na działalność programową, negocjacji oraz z zakresu Public Relation Od 1994r organizowane są dla miast członkowskich konkursy na najciekawsze  i najbardziej wartościowe programy m.in. w takich dziedzinach jak profilaktyka nowotworowa, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc osobom niepełnosprawnym i ochrona środowiska. Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody pieniężne z przeznaczeniem na wsparcie wyróżnionych programów. MIasto nasze dwukrotnie otrzymało granty na realizację zadań zwycięskich programów. Wydawany jest folder informacyjny Stowarzyszenia oraz inne drobne materiały promocyjne. Zdrowe Miasta bardzo aktywnie uczestniczą we wspólnych imprezach prozdrowotnych i proekologicznych (kampania edukacyjna "Tydzień dla Serca", coroczne obchody "Dni Ziemi"- 22 kwietnia, coroczne obchody Dni Bez Papierosa: maj, listopad, coroczna ogólnoświatowa akcja sprzątania Ziemi - "Clean up the world" - wrzesień, obchody miesiąca walki z rakiem piersi - październik, Dni walki z AIDS - grudzień, Dni walki z gruźlicą - grudzień).Wiele działań promujących zdrowy styl życia podejmuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubaniu oraz Regionalne Centrum Ekologiczne


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-22 15:24:16, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-23 12:13:35, Ostatnia zmiana: 2007-03-23 12:13:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2575