Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954140
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » marzec (nr 26 - 39) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 32/2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 19 marca 2007r.

 

 

w sprawie: wniesienia aportu na rzecz  Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a     

 

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), § 3 ust.3 litera „h” Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań oraz § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wnosi się do Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka   z. o. o. przy ul. Mickiewicza 1A w Lubaniu w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego następujące składniki aportu:

1)       nakłady inwestycyjne na modernizację oczyszczalni ścieków w Lubaniu i wyposażenie jej w nowe urządzenia o łącznej wartości 20.135.623,19 zł  (słownie: dwadzieścia milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 19/100 zł),

2)       sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Graniczna, Wrocławska, Szymanowskiego o wartości 140.972,24 (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa 24/100 zł),

3)       sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja, Kochanowskiego o wartości 102.968,81 (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 81/100 zł).

stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, z przeznaczeniem na działalność     statutową.

2.      Gmina Miejska Lubań obejmuje wszystkie nowoutworzone udziały pokryte wniesionym aportem.

3.      Obejmowane udziały będą pokryte aportem w wysokości 20.379.564,24 zł   (słownie: dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery 24/100 zł) i podwyższą kapitał zakładowy spółki.

4.      Szczegółowy wykaz przekazanych  składników aportu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie nr 88/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie wniesienia aportu na rzecz  Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Spółka z. o. o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a  zmienione Zarządzeniem nr 3/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lipca 2096 roku w sprawie wniesienia aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a  .

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Wiesławowi Wydrze.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 

Załączone dokumenty
  Załacznik do Zarządzenia Burmistrza nr 32 (33.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-22 09:58:55, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-22 10:00:20, Ostatnia zmiana: 2007-03-22 14:41:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1147