Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5340773
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » październik nr 129 - 146 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 136/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 18 października 2004 roku


w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami 1 oraz Uchwały Nr V17112003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pana Andrzeja Sztompki zam. ………………… w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 3.034,59 zł rozpatrzyłem następująco:

 

kwotę 1.006,92 zł - stanowiącą zaległość za czynsz i odsetki od czynszu

                                - umorzyłem w całości

kwotę 2.027,67 zł - stanowiącą zaległość za opłaty komunalne + odsetki

                                - umorzyłem w całości

 

Wobec powyższego może Pan zgłosić się w tut. Urzędzie w celu pobrania wniosku o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, który winien być w całości przekazywany na konto ABK Nr 4 w Lubaniu.

Informuję również Pana, iż brak wpłat bieżących za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ABK Nr 4 w Lubaniu wystąpi do sądu z wnioskiem do Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu w sprawie odcięcia Panu dopływu wody.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-15 12:37:59, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-15 12:38:58, Ostatnia zmiana: 2007-02-15 12:38:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 894