Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5590360
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » sierpień nr 108 - 119 Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE NR 112/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 19 sierpnia 2004 roku

 

 

W sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 uchwały Rady Miasta Lubań nr V/71/2003 z dnia 28.01.2003 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam zobowiązanie Pana Jana Sawickiego zamieszkałego w Lubaniu przy
 ul. Słowackiego 15a/11 wobec Gminy Miejskiej Lubań w wysokości 3.310,34 złotych (słownie: trzy tysiące trzysta dziesięć złotych 34 gr) z tego: należność główna w kwocie 2.689,01 zł , oraz koszty w kwocie 621,33 zł.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stanowi podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych roku 2004.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-15 07:29:32, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-15 07:30:21, Ostatnia zmiana: 2007-02-15 07:30:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 996