Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5958540
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66 obrazek Wersja do druku

a) 

Zarządzenie Nr 66/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie:   nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.

 

            Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j.Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań, stanowiący załącznik m 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lubań, uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 lutego 1993 roku Uchwała Nr XLII/255/93 zmieniony uchwałami:

a)   Nr XLIX/274/93 z dnia 23 marca 1993 roku,

b)   Nr XIII83/95 z dnia 21 marca 1995 roku,

c)   Nr XXIV 1169196 z dnia 23 stycznia 1996 roku,

d)   Nr L VI/425/98 z dnia 26 maja 1998 roku,

e)   Nr XII/94/99 z dnia 28 września 1999 roku,

f)     Nr XXIX/246/200 1 z dnia 27 lutego 2001 roku,

g)   Nr XXXIII/285/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku,

h)   Nr XLIX/395/2002 z dnia 24 września 2002 roku.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 roku .

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-26 13:11:41, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-26 13:12:49, Ostatnia zmiana: 2007-01-26 13:12:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 983