Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5714405
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » styczeń ( nr 1 - 10 ) obrazek Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE NR  4 /2007

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 11 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej  przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne.

 

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2  pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2.603 z późn. zm.);  Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości nie zabudowanej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony w formie przetargu ustnego nieograniczonego, tj.

- działka Nr 40/2, AM 17, Obręb II o pow. ogólnej 2.976 m2

z przeznaczeniem na usługi komercyjne.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2007 roku.

 

                                                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                                                  Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-16 07:28:54, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-16 07:30:04, Ostatnia zmiana: 2007-01-16 07:30:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 948