Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964145
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2006 rok » grudzień ( nr 1 - 10) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 8/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 grudnia 2006

 

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzędzie Miasta Lubań  według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku

 

Na podstawie § 1 i § 14 instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dokonać spisu z natury następujących składników majątkowych i nie majątkowych:

1)     Inwestycji rozpoczętych poprzez protokolarne uzgodnienie kosztów na dzień 31.12.2006 roku

Pani Ewa Rybak – Wydział Finansowy

Pani Grażyna Szafranowska – Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Pan Piotr Browarczyk – Wydział Gospodarki Komunalnej

2)     Inwentaryzacji gruntów rolnych poprzez protokolarne uzgodnienie ilości  i wartości na dzień 31.12.2006

3)     Druków ścisłego zarachowania:

-        opłaty targowej

-        opłaty pozatargowej

-        świadectw pochodzenia zwierząt

-        arkuszu spisu z natury

-        zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

-        zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób – przewozy regionalne

-        czeki gotówkowe

2.      Dokonanie spisu składników majątkowych wymienionych w ust. 1 pkt 2 powierza się:

Pani Ewie Rybak – Wydział Finansowy

Panu Leszkowi Mańkowskiego – Wydział Gospodarki Nieruchomościami      

 i Gruntami Rolnymi

 

§ 2

 

1.      Do przeprowadzenia spisu natury druków ścisłego zarachowania wymienionych              w § 1 ust. 1 pkt 3 powołuje zespół spisowy w składzie:

1)     Pani Małgorzata Chojnacka – Przewodnicząca zespołu

2)     Pani Anna Frąc – członek

3)     Pani Agnieszka Granisz – członek

 

§ 3

 

Ustalam termin przeprowadzenia spisów od dnia 28 grudnia 2006 roku do dnia  15 stycznia 2007 roku

 

 

§ 4

 

Zobowiązuję przewodniczących zespołów spisowych do terminowego zakończenia spisów i przekazania materiałów Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 5

 

Zobowiązuję Panie Bogumiłę Tomaszewską i Grażynę Bokłak do weryfikacji sald środków na rachunkach bankowych i kredytowych, należności spornych, należności  od pracowników oraz tytułów publiczno-prawnych (na które rozciągnięto ustawy podatkowe).

 

§ 6

 

Ostateczny termin rozliczenia spisów z natury oraz weryfikacji pozostałych należności i zobowiązań ustalam na dzień 10 marca 2006 roku.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2006 roku

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                                                            Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-11 08:29:57, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-11 08:31:40, Ostatnia zmiana: 2007-01-11 08:31:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1040