Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964057
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2006 rok » grudzień ( nr 1 - 10) obrazek Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2006

BURMISTRZA MIASTA  LUBAŃ

z  dnia  27.12.2006 r.

 

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej

inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego znajdującego się

w magazynie OC  Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu nr ZK 2130/1029/2006 r. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem obrony cywilnej, zarządzam, co następuje:                                                                                    

 

§ 1

  

W celu przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego powołuję komisję w składzie:

 

  1.   Przewodniczący – Janusz GRODOWSKI,

  2.   Członek             -  Maria CHOROSZA,

  3.   Członek              -  Monika WIERZBA.

 

§ 2

 

Inwentaryzację przeprowadzić do dnia  15 stycznia 2006 roku w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

 

1.      Pismo Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW nr ZK2130/1029/2006 z dnia 2 października 2006 roku.

 2.   Wytyczne w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy            

       magazynowo-warsztatowej obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego według   

       stanu na dzień 31.12.2006 rok.

 

§ 3

 

Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowią Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej m. Lubań z dnia 27.12.2006 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie OC UM Lubań według stanu na dzień 31.12.2006 rok.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

                                                                               


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-04 14:07:54, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-04 14:09:17, Ostatnia zmiana: 2007-01-04 14:09:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1079