Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6055710
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » marzec nr 37 - 50 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 38/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 3 marca 2004 roku

 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 9 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu nadanego Uchwałą Nr VI/78/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu zatwierdzony Zarządzeniem Nr 120/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lipca 2003 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-31 09:01:13, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-31 09:02:03, Ostatnia zmiana: 2006-10-31 09:02:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1099